KALENDARZ

SPMS ,,NOBILITO” W CZĘSTOCHOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zdarzenie – czynność

Termin

Organizacja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023

I półrocze

04.09.2023 – 14.01.2024

Rada Klasyfikacyjna

08.01.2024

Rada Plenarna

10.01.2024

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023 – 01.01.2024

II półrocze

15.01.2024 – 21.06.2024

Ferie zimowe

29.01.2024 – 11.02.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.2024 – 02.04.2024

Rada Klasyfikacyjna

12.06.2024

Rada Plenarna

14.06.2024

Termin egzaminów dodatkowych:

– klasyfikacyjnego: po I semestrze

09-10.01.2024

– klasyfikacyjnego: po II semestrze

13.14.06.2024

– poprawkowego

Ostatni tydzień roku szkolnego 2023/2024 – sierpień 2024

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez Dyrektora Szkoły

22.12.2023, 02,06,07,08,09,10 -05.2024, 31.05.2024

Spotkania z rodzicami

Zebranie informacyjne Dyrektora i wychowawców oddziałów z rodzicami

14.09.2023

Konsultacje. Informacja o ocenach niedostatecznych.

07.12.2023

Wywiadówka po I semestrze

11.01.2024

Konsultacje. Informacja o ocenach niedostatecznych.

13.05.2024

Zebranie Rady Rodziców

Wg potrzeb

Apele i uroczystości szkolne

13ego wszystko zdarzyć się może

K. Szymczyk – Brzykcy

Rajd integracyjny – Powitanie jesieni

Połowa września 2023 J. Sławuta

Dzień chłopaka

29.09.2023 – O. Kalinowska

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2023 – A. Gorzelak, K. Karpińska

Święto Niepodległości

10.11.2023 – A. Rosińska,

Wigilia klasowa

21.12.2023 – wychowawcy

Dzień Kobiet

08.03.2024 – O. Kluba

Dzień samorządności i powitanie wiosny

21.03.2024 – K. Szymczyk – Brzykcy

Dzień Ziemi

22.04.2024 – J. Sławuta, D. Mistarz, A. Atłasik

Dzień otwartych dni szkoły

III, VI – Dyrekcja

Dzień Dziecka

01.06.2024 – wychowawcy,

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23.06.2024 – A. Gawrońska, H. Kowalczyk

Spotkania Dyrektora Szkoły

Z samorządem uczniowskim

Wg potrzeb – 10.2023 i 02.2024

Rozgrywki sportowe

Zgodnie z harmonogramem

Badania lekarskie uczniów, badania pracowników

Zgodnie z grafikiem gabinetu pielęgniarskiego

Przegląd warunków pracy i nauki

08.2023

Badania sprawności technicznej przyrządów na boisku szkolnym

Na bieżąco

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 30 czerwca 2023

 

Close Menu