Instrukcja logowania na Dziennik elektroniczny -VULCAN – pobierz


 

 • Statut  Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie: STATUT SP 01.03.2024
 • Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie: STATUT LO 01.03.2024


Zapraszamy do pobierania niezbędnych dokumentów:


Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie

 • Zgoda rodziców na testy do LOMS „NOBILITO” w Częstochowie pobierz
 • Wniosek o przyjęcie do LOMS „NOBILITO” w Częstochowie pobierz
 • Umowa o nauczanie i kształcenie w LOMS „NOBILITO” w Częstochowie – piłka nożnapobierz
 • Umowa o nauczanie i kształcenie w LOMS „NOBILITO” w Częstochowie – piłka siatkowa pobierz

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie

 • Zgoda rodziców na testy do SPMS „NOBILITO” w Częstochowie pobierz
 • Wniosek o przyjęcie do SPMS „NOBILITO” w Częstochowie pobierz
 • Umowa o nauczanie i kształcenie w SPMS „NOBILITO” w Częstochowie – piłka nożna pobierz
 • Umowa o nauczanie i kształcenie w SPMS „NOBILITO” w Częstochowie – pływaniepobierz
 • Umowa użyczenia podręczników – pobierz
 • Aneks do umowy piłka nożna – SPMS „NOBILITO” w Częstochowie – pobierz
 • Aneks do umowy pływanie – SPMS „NOBILITO” w Częstochowie – pobierz

 

 • Załącznik o standardach ochrony dzieci przed krzywdzeniem – pobierz
 • Oświadczenie rezygnacja z lekcji religii – pobierz
 • Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej – pobierz
 • Zgoda na samodzielny powrót do domu – pobierz
 • Zgoda na samodzielny przewóz – pobierz
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych –  pobierz
 • Deklaracje rodziców/opiekunów prawnych –   pobierz
 • Oświadczenie COVID-19 –  pobierz
 • Wniosek o wydanie imiennej karty MPK Częstochowa – pobierz
 • Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych  przez MPK Częstochowa –  pobierz
Close Menu