Szkoła Mistrzostwa Sportowego NOBILITO
w Częstochowie,
42-226 Częstochowa
ul. Pułaskiego 4/6
tel. 602 539 902
sekretariat@sms-nobilito.pl

Wpisowe, czesne należne Szkole należy wpłacać wyłącznie
na konto bankowe SMS NOBILITO w Częstochowie:

97 8454 0001 2007 0065 0625 0001

Za wyjątkiem wpłat za obiady, które uiszczamy w sekretariacie szkoły.

Close Menu