• matematyka
  • język angielski
  • język niemiecki
  • motoryka – zajęcia indywidualne z trenerem
  • pomoc psychologiczno – pedagogiczna – zajęcia z pedagogiem (poniedziałki godz. 11:00-12:00, czwartki godz. 13:00-15:00, piątki godz. 13:15-14:15)
  • trening mentalny zgodnie z harmonogramem
Close Menu