• matematyka
  • język angielski
  • język niemiecki
  • motoryka – zajęcia indywidualne z trenerem
  • pomoc psychologiczno – pedagogiczna – zajęcia z pedagogiem
  • trening mentalny zgodnie z harmonogramem
Close Menu