W naszej szkole Uczniowie mają okazję uczestniczyć w wielu zajęciach dodatkowych:

  • „Sportowiec współczesnej Europy” to innowacja pedagogiczna z języka angielskiego prowadzona przez p. mgr Ewelinę Pusty od klasy IV do VI na podstawie jej programu autorskiego. Uczniowie objęci innowacją mają dodatkowe 2 godziny języka, w czasie których poszerzają słownictwo angielskie, dużo słuchają, czytają, oglądają oraz tworzą kreatywne, ciekawe projekty.

 

 

  • Samorząd Uczniowski SMS Nobilito to młodzież reprezentująca wszystkich uczniów naszej szkoły. Dbają, aby w szkole prócz nauki, była świetna zabawa i miła atmosfera. Uczniowie z samorządu zapoczątkowali takie wydarzenia jak: coroczny rajd na powitanie wiosny, dzień bez mundurka, 13-ego wszystko zdarzyć się może, kiermasz ciast i kiermasz Bożonarodzeniowy, zbiórkę rzeczy dla Ukrainy, czy szkolne Mikołajki. Opiekunką samorządu jest p. mgr Ewelina Pusty.

 

 

  • We wrześniu 2021 roku powstało Szkolne Koło Wolontariatu, w którym uczniowie naszej szkoły mają możliwość zaangażowania się w niesienie pomocy innym. Największą popularnością cieszą się spotkania z dziećmi z Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego AMICUS w Częstochowie. Warsztaty, które organizujemy, dają dzieciakom wiele radości. Zorganizowaliśmy już: warsztaty Halloween, Bożonarodzeniowe, Wielkanocne, i wiele innych. Ponadto organizujemy różnego rodzaju zbiórki m.in. słodyczy i zabawek, makulatury czy plastikowych nakrętek. Przez takie działania uczymy się empatii i niesienia pomocy potrzebującym, bo wiemy, że dobro powraca….
Oprócz tego nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych godzinach z:
  • matematyki
  • języka angielskiego
  • języka niemieckiego
  • motoryki – zajęcia indywidualne z trenerem

Oprócz tego w ramach zajęć mogą liczyć na:

  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną – zajęcia z pedagogiem (poniedziałki godz. 11:00-12:00, czwartki godz. 13:00-15:00, piątki godz. 13:15-14:15)
  • trening mentalny
  • trening indywidualny
Close Menu