DRODZY RODZICE !!!   

W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych.

Wzmacniając współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami w zakresie bezpieczeństwa stworzyliśmy „ ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY” od rodziców dotyczące ewentualnych zagrożeń lub nowych rozwiązań związanych z poczuciem bezpieczeństwa dzieci w naszej szkole.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/

https://www.ore.edu.pl/2015/06/procedury-interwencyjne-w-szkole-materialy-do-pobrania/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Zgodnie z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami.

SKRZYNKA ZAUFANIA DLA UCZNIA

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKRZYNKI ZAUFANIA:

Pamiętaj, że:

1.Możesz pisać w każdej sprawie – jesteś dla nas Ważny!

2.Dzięki sygnałom, jakie od Ciebie dostaniemy jesteśmy w stanie zareagować, liczy się dla nas przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo.

3.Każde zgłoszenie jest objęte dyskrecją.

4.Twój list może być anonimowy, ale aby ułatwić nam udzielenie należytej pomocy, podaj   tyle danych , ile możesz, takich jak: imię, klasę i dane osób, których list dotyczy

Close Menu