Szkoła Mistrzostwa Sportowego to rodzaj szkoły sportowej, która realizuje zajęcia dydaktyczne zgodne z polityką oświatową państwa oraz prowadzi szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu. Celem szkoły jest osiąganie jak najlepszych wyników w nauce i sporcie.

SMS posiada obiekty i urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkolenia sportowego. Zapewnia profesjonalną kadrę trenerską, w tym opiekę trenera sportu i trenera motorycznego. Program szkolenia sportowego i program wychowania fizycznego wzbogacony jest zajęciami judo i zajęciami na pływalni. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Szkoła umożliwia realizację nauki w różnych ciekawych formach na wysokim poziomie edukacyjnym i sportowym. Zapewnia tryb nauki dostosowany do treningów z uwzględnieniem indywidualnej strategii edukacyjnej dla każdego ucznia. Oferuje uczestnictwo uczniów w turniejach i zgrupowaniach szkoleniowych.

W roku szkolnym 2017/2018 SMS NOBILITO realizuje profil w zakresie piłka nożna.

Close Menu