Nobilito

Profile

     Szkoła Mistrzostwa Sportowego to rodzaj szkoły sportowej, która realizuje zajęcia dydaktyczne zgodne z polityką oświatową państwa oraz prowadzi szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu. Celem szkoły jest osiąganie jak najlepszych wyników w nauce i sporcie.
      SMS posiada obiekty i urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkolenia sportowego. Zapewnia profesjonalną kadrę trenerską, w tym opiekę trenera sportu i trenera motorycznego. Program szkolenia sportowego i program wychowania fizycznego wzbogacony jest zajęciami judo i zajęciami na pływalni. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Szkoła umożliwia realizację nauki w różnych ciekawych formach na wysokim poziomie edukacyjnym i sportowym. Zapewnia tryb nauki dostosowany do treningów z uwzględnieniem indywidualnej strategii edukacyjnej dla każdego ucznia. Oferuje uczestnictwo uczniów w turniejach i zgrupowaniach szkoleniowych.
     W roku szkolnym 2017/2018 SMS NOBILITO realizuje profil
w zakresie piłka nożna.

 

 

 

© 2019