Nobilito

Kadra pedagogiczna

 

Kadra Pedagogiczna

 

ANNA ROSIŃSKA

Nauczyciel języka polskiego, logopeda
Staż pracy- 18 lat
Nauczyciel dyplomowany
Organizator i prelegent konferencji naukowych o tematyce filologicznej we współpracy z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, autor licznych publikacji filologicznych, instruktor teatralny i konferansjer, wychowawca, liczne nagrody dyrektora szkoły.

 

OLGA KLUBA

Nauczyciel języka polskiego, logopeda
Staż pracy- 17 lat 
Nauczyciel dyplomowany
Studia podyplomowe z zakresu: Dydaktyka języka polskiego,Logopedii - logopeda oświaty.

Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy (2016/2017) i wielu nagród dyrektora szkoły, założycielka i prowadząca przez kilkanaście lat Teatr szkolny;  liczne sukcesy uczniów w konkursach literackich, kaligraficznych, ortograficznych i teatralnych;  kilkakrotny wychowawca klasy (w tym klasy w ośrodku wychowawczym i klasy mundurowej); opiekun Samorządu Uczniowskiego; udział w projektach unijnych, współpraca z Teatrami edukacji z Wrocławia, Krakowa, Domem opieki i hospicjum

 


JĘZYK ANGIELSKI

 

EWELINA PUSTY

Nauczyciel języka angielskiego
 
Staż pracy - 7 lat
Nauczyciel kontraktowy
Liczne szkolenia z zakresu języka angielskiego oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

ANGELINA MASZCZYK

Nauczyciel języka angielskiego
  
Staż pracy - 16 lat
Nauczyciel dyplomowany

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie – studia magisterskie,Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie - licencjat. Studia podyplomowe „Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym”.Nagrody dyrektora szkoły, udział w projektach europejskich Comenius, Erasmus+, liczne osiągnięcia uczniów- laureaci i finaliści Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych z języka angielskiego.MARIA WALENCKA

Nauczyciel języka niemieckiego
staż pracy - 2 lata
Nauczyciel kontraktowy

 

 

MUZYKA

 

MONIKA NOWOTNA - KOZAR

Nauczyciel muzyki

Staż pracy - 17 lat
Nauczyciel dyplomowy

Studia podyplomowe z zakresu: Wiedza o społeczeństwie, muzyka, plastyka, sztuka, wychowanie do życia w rodzinie. Liczne formy doskonalenia zawodowego. 

 

PLASTYKA

 

KAMILA SZYMCZYK- BRZYKCY

Nauczyciel plastyki
Staż pracy- 15 lat
Nauczyciel stażysta
Instruktor terapii zajęciowej i artterapii, instruktor zajęć i warsztatów z ceramiki dla dzieci i dorosłych, projektant dekoracji, wzorów ozdób okolicznościowych, stoisk, witryn sklepowych, scen pokazów mody, wielokrotny udział w festiwalach sztuki organizowanych między innymi przez Muzeum Częstochowskie i Urząd Miasta Częstochowy, udział w projektach europejskich i współpraca z fundacjami, otwarcie pracowni ceramicznej w ALA w Częstochowie

 


HISTORIA

ANNA GAWROŃSKA

Nauczyciel języka angielskiego i historii
Staż pracy 21lat
Nauczyciel dyplomowany
Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy (2009/2010) i wielu nagród dyrektora szkoły, założycielka i prowadząca Klub Fotograficzny oraz Klub Miłośników Zabytków, liczne sukcesy uczniów w konkursach historycznych, fotograficznych i z języka angielskiego, wychowawca, egzaminator z języka angielskiego w gimnazjum

 


MATEMATYKA

 

HALINA KOWALCZYK

Nauczyciel matematyki
Staż pracy- 36 lat
Nauczyciel dyplomowany
Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy (2005), Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania, wielu nagród dyrektora szkół, w których pracowała, liczne sukcesy uczniów w konkursach matematycznych, osiągnięcia w pracy na rzecz polepszenia pracy szkoły i rozwijania zainteresowań uczniów, aktywny udział w realizacji projektów europejskich.

 

TECHNIKA

 

AGNIESZKA GORZELAK

Nauczyciel matematyki i techniki
Staż pracy 11 lat
Nauczyciel kontraktowy
Studia podyplomowe z zakresu: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Autyzm, Technika w szkole.
 Sukcesy uczniow w konkursach matematycznych. Aktywny udzial w festynach organizowanych na rzecz szkoły. Organizowanie dodatkowych zajec wyrównawczych dla dzieci z trudnosciami z matematyki jak rowniez dla uczniów zainteresowanych matematyka.

 

MARZENA MUC

Nauczyciel biologii i chemii
Staż pracy- 16 lat
Nauczyciel mianowany
Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy II stopnia (2008r. ), liczne nagrody dyrektora szkoły, udział w projektach europejskich, liczne osiągnięcia uczniów- laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z biologii i chemii.

 

PRZYRODA i GEOGRAFIA

 

JOANNA TRZMIEL

Nauczyciel przyrody i geografii

Staż pracy - 27 lat
Nauczyciel dyplomowany, wychowawca
Sukcesy uczniów - finaliści i laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych z geografii.
Laureatka Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty w 2009 roku, laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w 2017 roku, liczne Nagrody Dyrektora Szkoły.

 


FIZYKA

 

ELŻBIETA PACIEPNIK

Nauczyciel fizyki i matematyki.
Staż pracy – 34 lata.
Nauczyciel dyplomowany
WSP Częstochowa – kierunek fizyka. Politechnika Radomska -Studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii- Studia podyplomowe – Zarządzanie Oświatą . Liczne formy doskonalenia zawodowego. np. Egzaminator z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy i Śląskiego Kuratora Oświaty.
W latach 1992 -1999 w-ce dyr. SP 50 w latach 1999-2017 dyr. G9 w Cz-wie.


INFORMATYKA

MAŁGORZATA ADAMUS

Nauczyciel informatyki.

Nauczyciel dyplomowany

Staż pracy 18 lat
Nauczyciel dyplomowany
Laureatka Nagrody Burmistrza Kłobucka (2012 oraz 2017) i wielu nagród dyrektora szkoły, liczne sukcesy uczniów w konkursach matematycznych i informatycznych - finaliści i laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych z matematyki, wychowawca, egzaminator z matematyki w gimnazjum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WYCHOWANIE- FIZYCZNE

MATEUSZ KULIG

Nauczyciel wychowania -fizycznego.

Nauczyciel mianowany

ŚLĘZAŃSKI WOJCIECH

Nauczyciel wychowania - fizycznego.

Nauczyciel stażysta

Magister wychowania fizycznego, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Trener piłki nożnej z licencją UEFA B, instruktor piłki siatkowej, animator czasu wolnego, wychowawca kolonijny.
Były nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 26 w Częstochowie. Od 2016 roku trener grup dziecięcych i młodzieżowych KS Skra Częstochowa, od 2017 roku nauczyciel wychowania fizycznego w SMS Nobilito. Współorganizator letnich półkolonii „Wakacje ze Skrą”.
Były piłkarz grup młodzieżowych KS Skra Częstochowa.

 

JACEK ROKOSA

Nauczyciel motoryki - zajęcia sportowe

Nauczyciel kontraktowy

PIOTR SADOWSKI

Nauczyciel judo - zajęcia sportowe

Nauczyciel mianowany

JACEK DRZEWIECKI

Nauczyciel pływanie - zajęcia sportowe

Nauczyciel mianowany

TOMASZ MUSIAŁ

Nauczyciel - zajęcia sportowe

Nauczyciel dyplomowany

KATECHEZA

WOJCIECH MULICA

Nauczyciel katechezy.

Nauczyciel dyplomowany

 

© 2018