Nobilito

Kadra pedagogiczna

 

 
JĘZYK POLSKI

 

ANNA ROSIŃSKA

Nauczyciel języka polskiego, logopeda
Staż pracy- 18 lat
Nauczyciel dyplomowany
Organizator i prelegent konferencji naukowych o tematyce filologicznej we współpracy z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, autor licznych publikacji filologicznych, instruktor teatralny i konferansjer, wychowawca, liczne nagrody dyrektora szkoły.

 

OLGA KLUBA

Nauczyciel języka polskiego, logopeda
Staż pracy- 17 lat 
Nauczyciel dyplomowany
Studia podyplomowe z zakresu: Dydaktyka języka polskiego,Logopedii - logopeda oświaty.

Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy (2016/2017) i wielu nagród dyrektora szkoły, założycielka i prowadząca przez kilkanaście lat Teatr szkolny;  liczne sukcesy uczniów w konkursach literackich, kaligraficznych, ortograficznych i teatralnych;  kilkakrotny wychowawca klasy (w tym klasy w ośrodku wychowawczym i klasy mundurowej); opiekun Samorządu Uczniowskiego; udział w projektach unijnych, współpraca z Teatrami edukacji z Wrocławia, Krakowa, Domem opieki i hospicjum

 


JĘZYK ANGIELSKI

 

EWELINA PUSTY

Nauczyciel języka angielskiego
 
Staż pracy - 7 lat
Nauczyciel kontraktowy
Liczne szkolenia z zakresu języka angielskiego oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

ANGELINA MASZCZYK

Nauczyciel języka angielskiego
  
Staż pracy - 16 lat
Nauczyciel dyplomowany

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie – studia magisterskie,Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie - licencjat. Studia podyplomowe „Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym”.Nagrody dyrektora szkoły, udział w projektach europejskich Comenius, Erasmus+, liczne osiągnięcia uczniów- laureaci i finaliści Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych z języka angielskiego.

JĘZYK NIEMIECKI

 

AGNIESZKA TUREK

Nauczyciel języka niemieckiego
Staż pracy - 13 lat


Nauczyciel mianowany
Studia podyplomowe: Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia.
Uniwersytet Wrocławski - studia magisterskie (filologia germańska)

Udział w licznych konferencjach i szkoleniach z języka niemieckiego.
Udział w warsztatach metodycznych dla nauczycieli w Pforzheim.
Laureatka nagród Dyrektora Szkoły za wyróżniającą pracę dydaktyczną i wychowawczą.

 


MUZYKA

 

 

BOŻENA GÓRNIAK

Staż pracy 18 lat.

Nauczyciel muzyki. 2016 rok - nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy, 2005/2006 Tytuł Nauczyciela z klasą. 11 - krotnie nagrodzona nagroda Dyrektora Szkoły. Była koordynatorem projektu edukacyjnego Kuźnia Talentów oraz projektu Młodzi Kreatywni. Współpracowała przy projektach Comenius a obecnie Erasmus. Uczniowie nagradzani wielokrotnie w plastycznych konkursach międzynarodowych ogolnopolskich i powiatowych.


PLASTYKA

 

KAMILA SZYMCZYK- BRZYKCY 

Nauczyciel plastyki
Staż pracy- 15 lat
Nauczyciel stażysta
Instruktor terapii zajęciowej i artterapii, instruktor zajęć i warsztatów z ceramiki dla dzieci i dorosłych, projektant dekoracji, wzorów ozdób okolicznościowych, stoisk, witryn sklepowych, scen pokazów mody, wielokrotny udział w festiwalach sztuki organizowanych między innymi przez Muzeum Częstochowskie i Urząd Miasta Częstochowy, udział w projektach europejskich i współpraca z fundacjami, otwarcie pracowni ceramicznej w ALA w Częstochowie

 

HISTORIA

 

ANNA GAWROŃSKA

Nauczyciel języka angielskiego i historii
Staż pracy 21lat
Nauczyciel dyplomowany
Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy (2009/2010) i wielu nagród dyrektora szkoły, założycielka i prowadząca Klub Fotograficzny oraz Klub Miłośników Zabytków, liczne sukcesy uczniów w konkursach historycznych, fotograficznych i z języka angielskiego, wychowawca, egzaminator z języka angielskiego w gimnazjum.


MATEMATYKA

 

HALINA KOWALCZYK

Nauczyciel matematyki
Staż pracy- 36 lat
Nauczyciel dyplomowany
Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy (2005), Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania, wielu nagród dyrektora szkół, w których pracowała, liczne sukcesy uczniów w konkursach matematycznych, osiągnięcia w pracy na rzecz polepszenia pracy szkoły i rozwijania zainteresowań uczniów, aktywny udział w realizacji projektów europejskich.

AGNIESZKA GORZELAK

Nauczyciel matematyki
Staż pracy 11 lat
Nauczyciel kontraktowy
Studia podyplomowe z zakresu: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Autyzm, Technika w szkole.
 Sukcesy uczniow w konkursach matematycznych. Aktywny udzial w festynach organizowanych na rzecz szkoły. Organizowanie dodatkowych zajec wyrównawczych dla dzieci z trudnosciami z matematyki jak rowniez dla uczniów zainteresowanych matematyka.

  TECHNIKA

 

AGNIESZKA GORZELAK

Nauczyciel  techniki
Staż pracy 11 lat
Nauczyciel kontraktowy
Studia podyplomowe z zakresu: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Autyzm, Technika w szkole.
 Sukcesy uczniow w konkursach matematycznych. Aktywny udzial w festynach organizowanych na rzecz szkoły. Organizowanie dodatkowych zajec wyrównawczych dla dzieci z trudnosciami z matematyki jak rowniez dla uczniów zainteresowanych matematyka.


BIOLOGIA

 

MARZENA MUC

Nauczyciel biologii
Staż pracy- 16 lat
Nauczyciel mianowany
Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy II stopnia (2008r. ), liczne nagrody dyrektora szkoły, udział w projektach europejskich, liczne osiągnięcia uczniów- laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z biologii i chemii.

 

AGNIESZKA STEMPNIAK

Nauczyciel chemii

staż pracy 11 lat

nauczyciel dyplomowany

Liczne formy doskonalenia zawodowego. Mentor, wychowawca. Laureatka wielu nagród Dyrektora Szkoły. Liczne sukcesy uczniów w konkursach chemicznych i przyrodniczych.


PRZYRODA, GEOGRAFIA

 

JOANNA TRZMIEL

Nauczyciel przyrody

Staż pracy - 27 lat
Nauczyciel dyplomowany, wychowawca
Sukcesy uczniów - finaliści i laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych z geografii.
Laureatka Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty w 2009 roku, laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w 2017 roku, liczne Nagrody Dyrektora Szkoły.

JACEK SŁAWUTA

 Nauczyciel geografii

Staż pracy - 40 lat
Nauczyciel dyplomowany

Ukończone studia magisterskie z geografii WSP im. J. Kochanowskiego w Kielcach.
Podyplomowe Studia Informatyki dla Nauczycieli przy Politechnice Częstochowskiej.
Studia Podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego WSP w Częstochowie.
Studium Przedmiotowo Metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego WOM Częstochowa.
Kurs - język angielski organizowany przez Uniwersytet Powszechny TWP w Częstochowie.
Kurs instruktażowy dla kierowników szkolnych wycieczek krajoznawczo - turystycznych organizowany przez
Opolskie Studium Oświaty Dorosłych "ANDRAGOG".
Kurs - Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej organizowany przez SAD sp.z o.o. Warszawa
Wieloletnia praca w Śląskiej Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z geografii.
Wiele nagród dyrektora szkoły (8)


FIZYKA

 

ELŻBIETA PACIEPNIK

Nauczyciel fizyki i matematyki.
Staż pracy – 34 lata.
Nauczyciel dyplomowany
WSP Częstochowa – kierunek fizyka. Politechnika Radomska -Studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii- Studia podyplomowe – Zarządzanie Oświatą . Liczne formy doskonalenia zawodowego. np. Egzaminator z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy i Śląskiego Kuratora Oświaty.
W latach 1992 -1999 w-ce dyr. SP 50 w latach 1999-2017 dyr. G9 w Cz-wie.

 

ZOFIA BORECKA

Staż pracy – 31 lat.
Nauczyciel dyplomowany

Studia podyplomowe z zakresu:
- Fizyki
- Informatyki
Liczne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Egzaminator z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w gimnazjum.
Praca w Wojewódzkiej Komisji Konkursów Przedmiotowych.
Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania, liczne Nagrody Dyrektora szkoły.
Sukcesy uczniów - finaliści w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.


INFORMATYKA  

 

MAŁGORZATA ADAMUS

Nauczyciel informatyki.

Nauczyciel dyplomowany

Staż pracy 18 lat
Nauczyciel dyplomowany
Laureatka Nagrody Burmistrza Kłobucka (2012 oraz 2017) i wielu nagród dyrektora szkoły, liczne sukcesy uczniów w konkursach matematycznych i informatycznych - finaliści i laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych z matematyki, wychowawca, egzaminator z matematyki w gimnazjum.


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

MATEUSZ KULIG

Nauczyciel wychowania -fizycznego.

Nauczyciel mianowany

ŚLĘZAŃSKI WOJCIECH

Nauczyciel wychowania - fizycznego.

Nauczyciel kontraktowy

Magister wychowania fizycznego, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Trener piłki nożnej z licencją UEFA B, instruktor piłki siatkowej, animator czasu wolnego, wychowawca kolonijny.
Były nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 26 w Częstochowie. Od 2016 roku trener grup dziecięcych i młodzieżowych KS Skra Częstochowa, od 2017 roku nauczyciel wychowania fizycznego w SMS Nobilito. Współorganizator letnich półkolonii „Wakacje ze Skrą”.
Były piłkarz grup młodzieżowych KS Skra Częstochowa.

 

JACEK ROKOSA

Nauczyciel motoryki - zajęcia sportowe

Nauczyciel kontraktowy
4 lata doświadczenia w pracy w szkole 
7 lat pracy jako trener, od 2 lat jako trener przygotowania motorycznego
 
SZKOLENIA I KURSY
2019
Długofalowy rozwój motoryczny - Siła i ocena motoryczna - Better Way
Zagadnienia:
Wiek chronologiczny a wiek biologiczny. Podział grup wiekowych jako długofalowy plan rozwoju młodego sportowca. Rozwój umiejętności motorycznych w poszczególnych etapach dorastania. Metody pomiaru wieku biologicznego. Rozgrzewka - zasady, zastosowanie, ćwiczenia. Zasady treningu siłowego. Nauka podstawowych ćwiczeń siłowych - progresje i regresje.  Propozycje testów siłowych. Trening ekscentryczny w prewencji urazów. Planowanie treningu siłowego w różnych grupach wiekowych.  Ocena motoryczna - testy statyczne i dynamiczne.
 
2017 - 2019
Certified Performance Specialist Level 1, Level 2, Level 3 Strength & Conditioning Education Center
Zagadnienia:
Nauka tworzenia programów treningowych. Równowaga strukturalna. Nauka o ćwiczeniach siłowych. Testy i ocena w sporcie. Rozgrzewka. Olimpijskie podnoszenie ciężarów. Szybkość, przyspieszenie, zmiana kierunku biegu, zwinność, czas reakcji. Trening plyometryczny. Trening układu nerwowego. Zapobieganie kontuzjom. Odżywianie sportowców. Zaawansowane techniki ćwiczeń siłowych. Kompleksy treningowe. Trening regeneracyjny.
 
2017 - 2018
Trener Przygotowania Motorycznego Sportowców 
Polski Instytut Fizjoterapii i Sportu
Zagadnienia:
Programowanie treningu w sportach indywidualnych i drużynowych. Testy motoryczne. Trening oporowy ze sztangą. Programowanie rozgrzewki. Systemy energetyczne a uprawiana dyscyplina sportowa. Zapobieganie kontuzjom. Odżywianie i suplementacja. Plyometria. 
 
2016
UEFA A - Kurs wyrównawczy UEFA B i A Opole 2016
2014
Coerver Coach Assistant 
2010
Szkolenie Persolog, Style funkcjonowania w grupie, Profile osobowości
2008 - 2010
Magister wychowania fizycznego, Trener II klasy Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
01.2018 - obecnie
Trener przygotowania motorycznego 
KS Skra Częstochowa - II liga
 
09.2017 - obecnie
Trener przygotowania motorycznego 
SMS Nobilito Częstochowa
 
09.2015 - obecnie
Trener 
GOSSM w Częstochowie 
 
2015-2018
Nauczyciel wychowania fizycznego
Gimnazjum nr 9 w Częstochowie
 
2012 - 2017
Trener grup młodzieżowych 
KS Skra Częstochowa
 
 Nauczyciel kontraktowy

JACEK ENGEL

Nauczyciel aikido - zajęcia sportoweJACEK DRZEWIECKI

Nauczyciel pływanie - zajęcia sportowe 

Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego z 24 letnim stażem pracy ( 7 nagród dyrektora i nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy).

Osiągnięcia w pracy zawodowej z uczniami:

- wielokrotni mistrzowie Częstochowy w pływaniu, Jurajskiej Lidze rowerowej, łyżwiarstwie

Trener II klasy pływania,  Akademicki Mistrz i Wicemistrz Polski w pływaniu i wielokrotny Mistrz Polski Nauczycieli w pływaniu.

Trener klubu UKS ORKA CZĘSTOCHOWA – osiągnięcia z zawodnikami:

- wielokrotni Mistrzostwie i wicemistrzowie Śląska, wielokrotni Mistrzowie Częstochowy

BARTOSZ BOBOROWSKI

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel pływanie - zajęcia sportowe

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, trener pływania kl. II, trener personalny, instruktor gimnastyki korekcyjnej, instruktor fitness - ćwiczenia siłowe, ratownik WOPR.
Osiągnięcia: Czterokrotny Mistrz Śląska w Pływaniu Nauczycieli i Pracowników Oświaty, Medalista Mistrzostw Polski w Pływaniu Nauczycieli i Pracowników Oświaty
Staż pracy: 4 lata

KATECHEZA

 

WOJCIECH MULICA

Nauczyciel katechezy.

Nauczyciel dyplomowany

 

© 2019