ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 3 września 2018
Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019
Ferie zimowe 11-24 lutego 2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 19 czerwca 2019
Ferie letnie 20 czerwca – 31 sierpnia 2019
Dni wolne od zajęć
dydatkryczno-wychowawczych
2 listopada 2018, 29-30 kwietnia 2019, 2 maja 2019
Terminy egzaminów: 
– klasyfikacyjnego;
– sprawdzającego;
– poprawkowego
18-21 stycznia 2019

14-17 czerwca 2019

Close Menu