JĘZYK POLSKI

ANNA ROSIŃSKA

Nauczyciel języka polskiego, logopeda
Staż pracy- 18 lat
Nauczyciel dyplomowany
Organizator i prelegent konferencji naukowych o tematyce filologicznej we współpracy z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, autor licznych publikacji filologicznych, instruktor teatralny i konferansjer, wychowawca, liczne nagrody dyrektora szkoły.

OLGA KLUBA

Nauczyciel języka polskiego, logopeda
Staż pracy- 17 lat
Nauczyciel dyplomowany
Studia podyplomowe z zakresu: Dydaktyka języka polskiego,Logopedii – logopeda oświaty.

Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy (2016/2017) i wielu nagród dyrektora szkoły, założycielka i prowadząca przez kilkanaście lat Teatr szkolny;  liczne sukcesy uczniów w konkursach literackich, kaligraficznych, ortograficznych i teatralnych;  kilkakrotny wychowawca klasy (w tym klasy w ośrodku wychowawczym i klasy mundurowej); opiekun Samorządu Uczniowskiego; udział w projektach unijnych, współpraca z Teatrami edukacji z Wrocławia, Krakowa, Domem opieki i hospicjum


JĘZYK ANGIELSKI

EWELINA PUSTY

Nauczyciel języka angielskiego
Staż pracy – 7 lat
Nauczyciel kontraktowy
Liczne szkolenia z zakresu języka angielskiego oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

ANGELINA MASZCZYK

Nauczyciel języka angielskiego
Staż pracy – 18 lat
Nauczyciel dyplomowany

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie – studia magisterskie,Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie – licencjat. Studia podyplomowe „Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym”.Nagrody dyrektora szkoły, udział w projektach europejskich Comenius, Erasmus+, liczne osiągnięcia uczniów- laureaci i finaliści Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych z języka angielskiego.


PLASTYKA

KAMILA SZYMCZYK- BRZYKCY

Nauczyciel plastyki
Staż pracy- 15 lat
Nauczyciel stażysta
Instruktor terapii zajęciowej i artterapii, instruktor zajęć i warsztatów z ceramiki dla dzieci i dorosłych, projektant dekoracji, wzorów ozdób okolicznościowych, stoisk, witryn sklepowych, scen pokazów mody, wielokrotny udział w festiwalach sztuki organizowanych między innymi przez Muzeum Częstochowskie i Urząd Miasta Częstochowy, udział w projektach europejskich i współpraca z fundacjami, otwarcie pracowni ceramicznej w ALA w Częstochowie

BOŻENA GÓRNIAK

Staż pracy 18 lat
Nauczyciel muzyki
2016 rok – nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy, 2005/2006 Tytuł Nauczyciela z klasą. 11 – krotnie nagrodzona nagrodą Dyrektora Szkoły. Była koordynatorem projektu edukacyjnego Kuźnia Talentów oraz projektu Młodzi Kreatywni. Współpracowała przy projektach Comenius a obecnie Erasmus. Uczniowie nagradzani wielokrotnie w plastycznych konkursach międzynarodowych ogólnopolskich i powiatowych.


HISTORIA

ANNA GAWROŃSKA

Nauczyciel języka angielskiego i historii
Staż pracy 21 lat
Nauczyciel dyplomowany
Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy (2009/2010) i wielu nagród dyrektora szkoły, założycielka i prowadząca Klub Fotograficzny oraz Klub Miłośników Zabytków, liczne sukcesy uczniów w konkursach historycznych, fotograficznych i z języka angielskiego, wychowawca, egzaminator z języka angielskiego w gimnazjum.


MATEMATYKA

HALINA KOWALCZYK

Nauczyciel matematyki
Staż pracy- 36 lat
Nauczyciel dyplomowany
Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy (2005), Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania, wielu nagród dyrektora szkół, w których pracowała, liczne sukcesy uczniów w konkursach matematycznych, osiągnięcia w pracy na rzecz polepszenia pracy szkoły i rozwijania zainteresowań uczniów, aktywny udział w realizacji projektów europejskich.


TECHNIKA

AGNIESZKA GORZELAK

Nauczyciel matematyki i techniki
Staż pracy 11 lat
Nauczyciel kontraktowy
Studia podyplomowe z zakresu: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Autyzm, Technika w szkole.
Sukcesy uczniów w konkursach matematycznych. Aktywny udział w festynach organizowanych na rzecz szkoły. Organizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami z matematyki jak również dla uczniów zainteresowanych matematyka.


BIOLOGIA

AGNIESZKA ATŁASIK

Nauczyciel biologii
Staż pracy-  lat
Nauczyciel dyplomowany

AGNIESZKA STEMPNIAK

Nauczyciel chemii
staż pracy 11 lat
nauczyciel dyplomowany
Liczne formy doskonalenia zawodowego. Mentor, wychowawca. Laureatka wielu nagród Dyrektora Szkoły. Liczne sukcesy uczniów w konkursach chemicznych i przyrodniczych.


PRZYRODA, GEOGRAFIA

JOANNA TRZMIEL

Nauczyciel przyrody
Staż pracy – 27 lat
Nauczyciel dyplomowany, wychowawca
Sukcesy uczniów – finaliści i laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych z geografii.
Laureatka Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty w 2009 roku, laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w 2017 roku, liczne Nagrody Dyrektora Szkoły.

JACEK SŁAWUTA

Nauczyciel geografii
Staż pracy –  lat
Nauczyciel dyplomowany


FIZYKA

ELŻBIETA PACIEPNIK

Nauczyciel fizyki i matematyki.
Staż pracy – 34 lata.
Nauczyciel dyplomowany
WSP Częstochowa – kierunek fizyka. Politechnika Radomska -Studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii- Studia podyplomowe – Zarządzanie Oświatą . Liczne formy doskonalenia zawodowego. np. Egzaminator z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy i Śląskiego Kuratora Oświaty.
W latach 1992 -1999 w-ce dyr. SP 50 w latach 1999-2017 dyr. G9 w Cz-wie.


INFORMATYKA  

ŁUKASZ RADOSZ

Nauczyciel informatyki.
Staż pracy  lat
Nauczyciel dyplomowany


WYCHOWANIE FIZYCZNE

WOJCIECH ŚLĘZAŃSKI

Nauczyciel wychowania – fizycznego.
Nauczyciel kontraktowy
Magister wychowania fizycznego, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Trener piłki nożnej z licencją UEFA B, instruktor piłki siatkowej, animator czasu wolnego, wychowawca kolonijny.
Były nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 26 w Częstochowie. Od 2016 roku trener grup dziecięcych i młodzieżowych KS Skra Częstochowa, od 2017 roku nauczyciel wychowania fizycznego w SMS Nobilito. Współorganizator letnich półkolonii „Wakacje ze Skrą”.
Były piłkarz grup młodzieżowych KS Skra Częstochowa.

JACEK ROKOSA

Nauczyciel motoryki – zajęcia sportowe
Nauczyciel kontraktowy

JACEK ENGEL

Nauczyciel aikido – zajęcia sportowe
JACEK DRZEWIECKI, KAJETAN LESZCZYŃSKI

Nauczyciel pływanie – zajęcia sportowe
Nauczyciel mianowany

 

 


KATECHEZA

WOJCIECH  MULICA

Nauczyciel katechezy.
Nauczyciel dyplomowany

Close Menu