MATEMATYKA

ELŻBIETA PACIEPNIK

Nauczyciel fizyki i matematyki

Staż pracy: 34 lata.
Nauczyciel dyplomowany.
WSP Częstochowa – kierunek fizyka. Politechnika Radomska -Studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii- Studia podyplomowe – Zarządzanie Oświatą . Liczne formy doskonalenia zawodowego; np. Egzaminator z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy i Śląskiego Kuratora Oświaty.
W latach 1992 -1999 w-ce dyr. SP 50 w latach 1999-2017 dyr. G9 w Cz-wie. Obecnie dyrektor SMS Nobilito.


HISTORIA

ANNA GAWROŃSKA

Nauczyciel historii, WOS-u i języka angielskiego

Nauczyciel dyplomowany. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy (2009/2010) i wielu nagród dyrektora szkoły. Jej uczniowie osiągali liczne sukcesy w konkursach historycznych (finaliści Wojewódzkich konkursów przedmiotowych z historii), fotograficznych i z języka angielskiego, wychowawca, egzaminator z języka angielskiego w szkole podstawowej.

Obecnie pełni funkcję wicedyrektora SMS Nobilito.

Pasjonatka fotografii i historii starożytnej.


JĘZYK POLSKI

ANNA ROSIŃSKA

Nauczyciel języka polskiego, logopeda

Staż pracy: 18 lat.
Nauczyciel dyplomowany.
Organizator i prelegent konferencji naukowych o tematyce filologicznej we współpracy z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, autor licznych publikacji filologicznych, instruktor teatralny i konferansjer, wychowawca, liczne nagrody dyrektora szkoły.


JĘZYK POLSKI

OLGA KLUBA

Nauczyciel języka polskiego, logopeda

Ponad 20-letni staż pracy.

Nauczyciel dyplomowany.

Studia podyplomowe z zakresu: Dydaktyka języka polskiego, Logopedii – logopeda oświaty.

Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy i wielu nagród dyrektora szkoły, założycielka i prowadząca przez kilkanaście lat Teatr szkolny; liczne sukcesy uczniów w konkursach literackich, poetyckich, kaligraficznych, ortograficznych i teatralnych; kilkakrotny wychowawca klasy (w tym klasy w ośrodku wychowawczym i klasy mundurowej); opiekun Samorządu Uczniowskiego; udział w projektach unijnych, współpraca z Teatrami edukacji z Wrocławia, Krakowa, Domem Opieki i hospicjum.


JĘZYK ANGIELSKI

JOANNA EKSNER-ENGEL

Nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel kontraktowy w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego. Egzaminator Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), certyfikat ukończenia kursu na egzaminowanie osób zdających międzynarodowe egzaminy TOEFL.

Doświadczenie w przygotowaniu do konkursu przedmiotowego z języka angielskiego, sukcesy w konkursach międzyszkolnych i powiatowych. Udział w międzynarodowych lekcjach wraz BBC i Pearson w Liceum Ogólnokształcącym SMS Nobilito. Współpraca z nauczycielami z Turcji i przeprowadzenie wspólnego projektu.

Wieloletni lektor renomowanej szkoły językowej, lektor grup w każdej grupie wiekowej – od dzieci po osoby dorosłe. Udział w dziesiątkach konferencji  i szkoleń nie pozwolił osiąść na laurach, a dał szansę na rozwój wielu umiejętności.

Nie wyobraża sobie życia bez swojej Rodziny, przyjaciół, czytania książek, sportu, muzyki, natury i kawy 🙂


PLASTYKA

KAMILA SZYMCZYK- BRZYKCY

Nauczyciel plastyki

Staż pracy- 15 lat.
Nauczyciel stażysta.
Instruktor terapii zajęciowej i artterapii, instruktor zajęć i warsztatów z ceramiki dla dzieci i dorosłych, projektant dekoracji, wzorów ozdób okolicznościowych, stoisk, witryn sklepowych, scen pokazów mody, wielokrotny udział w festiwalach sztuki organizowanych między innymi przez Muzeum Częstochowskie i Urząd Miasta Częstochowy, udział w projektach europejskich i współpraca z fundacjami, otwarcie pracowni ceramicznej w ALA w Częstochowie.


MUZYKA

BOŻENA GÓRNIAK

Staż pracy: 18 lat
2016 rok – nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy, 2005/2006 – tytuł Nauczyciela z klasą. 11-krotnie nagrodzona nagrodą dyrektora szkoły. Była koordynatorem projektu edukacyjnego Kuźnia Talentów oraz projektu Młodzi Kreatywni. Współpracowała przy projektach Comenius a obecnie Erasmus. Uczniowie nagradzani wielokrotnie w plastycznych konkursach międzynarodowych ogólnopolskich i powiatowych.


MATEMATYKA

HALINA KOWALCZYK

Nauczyciel matematyki

Staż pracy: 36 lat.
Nauczyciel dyplomowany.
Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy (2005), Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania, wielu nagród dyrektora szkół, w których pracowała, liczne sukcesy uczniów w konkursach matematycznych, osiągnięcia w pracy na rzecz polepszenia pracy szkoły i rozwijania zainteresowań uczniów, aktywny udział w realizacji projektów europejskich.


MATEMATYKA

AGNIESZKA GORZELAK

Nauczyciel matematyki

Nauczyciel mianowany. Studia podyplomowe z zakresu: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Autyzm, Technika w szkole, Wychowanie do życia w rodzinie, Edukacja dla bezpieczeństwa. Liczne kursy i szkolenia m.in. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Otrzymała nagrodę dyrektora szkoły.
Sukcesy uczniów w konkursach matematycznych.
Aktywny udział w imprezach organizowanych na rzecz szkoły.


BIOLOGIA

AGNIESZKA ATŁASIK

Nauczyciel biologii

Dyplomowany nauczyciel biologii w SMS „Nobilito”. Studia magisterskie – chemia z fakultetem z biologii (WSP), studia podyplomowe z biologii oraz studia podyplomowe z przyrody.

Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy i Śląskiego Kuratora Oświaty. Liczne nagrody dyrektora szkoły.

Sukcesy uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych z Biologii -16 laureatów i 5 finalistów.


BIOLOGIA

KATARZYNA KARPIŃSKA

Nauczyciel biologii

Absolwentka UJD w Częstochowie oraz Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2008 roku obroniła pracę doktorską na UM w Katowicach z nauk farmaceutycznych i toksykologii. Skończyła również studia z dietetyki, w tym wiele szkoleń i kursów w tematyce branżowej.

Od lat uczy młodą kadrę medyczną i dietetyczną. Bywa prelegentem na konferencjach naukowych związanych z branżą. Uczestniczy w wielu programach unijnych, zwiększających świadomość wpływu żywienia na nasze zdrowie. Lubi dzielić się zdobytą wiedzą. Prowadzi gabinet dietetyczny, który jest jej oczkiem w głowie, gdyż zrodził się z pasji i chęci pomocy innym.

Ceni sobie szczerość, sprawiedliwość, dokładność i lojalność. Nie poddaje się stereotypom i wierzy, że każdy może osiągnąć cel, jeśli tylko chce i ma wsparcie.  Jest konsekwentna i wymagająca wobec siebie i innych.


GEOGRAFIA

JACEK SŁAWUTA

Nauczyciel geografii

Staż pracy: 42 lata.
Nauczyciel dyplomowany, wychowawca, mgr geografii, studia podyplomowe z informatyki i wychowania fizycznego, wiele nagród dyrektora szkoły.


INFORMATYKA  

ŁUKASZ RADOSZ

Nauczyciel informatyki

Nauczyciel dyplomowany.


WYCHOWANIE FIZYCZNE

WOJCIECH ŚLĘZAŃSKI

Nauczyciel wychowania fizycznego

Trener grup dziecięcych i młodzieżowych Skry Częstochowa. Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa. Ze szkołą Nobilito związany jest od początku jej istnienia. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W przeszłości wieloletni zawodnik Skry Częstochowa, której jest wychowankiem.


AIKIDO

JACEK ENGEL

Nauczyciel aikido – zajęcia sportowe
JACEK DRZEWIECKI, KAJETAN LESZCZYŃSKI

Nauczyciel pływanie – zajęcia sportowe
Nauczyciel mianowany

 


KATECHEZA

WOJCIECH  MULICA

Nauczyciel katechezy


Nauczyciel dyplomowany.

Close Menu