HISTORIA SZKOŁY:

Pomysł stał się marzeniem, a marzenie należy zrealizować …

Pomysł organizacji w Częstochowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego powstał w Klubie Sportowym Skra Częstochowa. Długotrwałe rozmowy, dyskusje oraz wiele odbytych spotkań Zarządu Klubu oraz Trenerów doprowadziły do podjęcia decyzji o powstaniu SMS-u w naszym mieście.

Misją Szkoły stało się połączenie sportowej pasji z edukacją na wysokim poziomie. Wiadomo było, że przedsięwzięcie do łatwych nie należy, ale chęć zrealizowania marzenia o SMS-ie była ogromna.

Propozycja nadania szkole nazwy „NOBILITO”, padła ze strony Pana Prezesa Klubu Sportowego SKRA Częstochowa – Artura Szymczyka i zyskała poparcie wszystkich zaangażowanych w projekt SMS-u.
,,NOBILITO” z języka łacińskiego oznacza podniesienie znaczenia kogoś lub czegoś, postawienie wyżej w jakiejś hierarchii; dawniej nadanie szlachectwa, uszlachetnienie.

Po długich i żmudnych poszukiwaniach lokalizacji postanowiono, że miejscem w którym znajdzie się Szkoła Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” będzie budynek Akademii Polonijnej przy ulicy Pułaskiego 4/6 w Częstochowie. Prace adaptacyjne i remontowe rozpoczęto w lipcu 2017 roku, czyli zaledwie dwa miesiące przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niektórzy niedowierzali, że w tym miejscu za jedynie 60 dni rozpocznie się wielka przygoda dydaktyczno-wychowawczo-sportowa.

Problemy się mnożyły, ale zapał, optymizm i zaangażowanie wielu osób, a przede  wszystkim Pana Prezesa Artura Szymczyka motywowały do heroicznej pracy, i dawały wiarę, że marzenie to zostanie zrealizowane.

Nadszedł wrzesień, niedowiarki ze zdumieniem przecierały oczy. A jednak, 1 września 2017 roku dotarła do nas Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy potwierdzająca, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego ,,NOBILITO” z siedzibą przy ul. Pułaskiego 4/6 prowadzona przez Klub Sportowy SKRA Częstochowa została wpisana do ewidencji częstochowskich szkół. Otrzymaliśmy uprawnienia szkoły publicznej. Dnia 4 września 2017 roku w pięknej, wyremontowanej sali gimnastycznej miała miejsce pierwsza inauguracja roku szkolnego (2017/2018).

Stanowisko dyrektora objęła pani Elżbieta Paciepnik – dyrektor z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Dyrektorem sportowym został pan Tomasz Musiał – trener, koordynator, selekcjoner i wielki pasjonat piłki nożnej. Podczas inauguracji miało miejsce przecięci wstęgi, gratulacje oraz podziękowania. Prezes Artur Szymczyk podziękował za zaufanie jakim rodzice obdarzyli KS SKRA. Wiceprezes Piotr Wierzbicki w swoim wystąpieniu z sentymentem podkreślił, że właśnie w tym miejscu kiedyś funkcjonował KS SKRA i historia się powtarza.

Uczniowie otrzymali do dyspozycji dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz kadrę nauczycieli, pełnych pasji i zapału, która naucza i wychowuje poprzez sport.

I tak oto: pomysł stał się marzeniem, a marzenie zostało zrealizowane.

W Częstochowie powstała Szkoła Mistrzostwa Sportowego ,,NOBILITO”, która skupia się na tym, co najważniejsze, czyli na dobrej edukacji ucznia i najlepszym wykorzystaniu jego sportowego potencjału.

Od 1 września 2018 roku organem prowadzącym szkołę jest Fundacja „SKRA Częstochowa”. A aktualnym miejscem, gdzie na co dzień uczy się ponad 170 uczniów jest budynek przy ul. Brzeźnickiej 60A w Częstochowie.

Close Menu