Nobilito

Kalendarz szkolny

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018

Zimowa przerwa świąteczna

22 grudnia 2018 - 1 stycznia 2019

Ferie zimowe

11-24 lutego 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia 2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019

Ferie letnie

20 czerwca - 31 sierpnia 2019

Dni wolne od zajęć 
dydatkryczno-wychowawczych

2 listopada 2018, 29-30 kwietnia 2019, 2 maja 2019

Terminy egzaminów: 
- klasyfikacyjnego;
- sprawdzającego;
- poprawkowego

18-21 stycznia 2019

14-17 czerwca 2019

 

© 2019