Rekrutacja w 7 krokach!

7 rekrutacyjnych kroków do naszej szkoły:

1. Między 13 a 29 maja 2024 złóż w siedzibie SMS Nobilito (lub prześlij listem poleconym) wniosek o przyjęcie do liceum mistrzostwa sportowego.
2. Jeśli grasz w piłkę nożną – weź udział w testach sprawności fizycznej 2 czerwca, o godzinie 18:00 – nie zapomnij zabrać ze sobą zgody rodziców na testy.
3. Sprawdź swoje wyniki sprawności fizycznej, zostaną opublikowane na stronie szkoły do 9 czerwca.
4. W terminie od 21 czerwca do 5 lipca przynieś (prześlij) do szkoły skan lub kserokopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
5. Do 12 lipca otrzymasz informację o zakwalifikowaniu lub nie do szkoły na rok szkolny 2024/2025.
6. W terminie 12 – 18 lipca potwierdź chęć przyjęcia do szkoły składając oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
7. 19 lipca 2024 r. – ostatecznie sprawdzisz swoje nazwisko na liście przyjętych!
Close Menu