W całej Polsce do egzaminów maturalnych podeszło ponad 268 tys. osób (w tym 34 Ukraińców).
Zdało – 78,2 proc. (w liceach – 84 proc. , w technikach – 69,2 proc. ). Prawo do poprawki – czyli jeden
niezdany egzamin ma 15,5 proc. zdających. Natomiast 6,3 proc. nie przeszło przez więcej niż jeden
egzamin i musi czekać rok na kolejne podejście.
W Nobilito do egzaminu podeszło 14 uczniów klasy 3b, wszystkie egzaminy zdało 13 osób. Jedna
osoba ma prawo do poprawki 23 sierpnia.
Średnie w Polsce:
J polski – egzamin podstawowy 57%
Matematyka – egzamin podstawowy 63%
J angielski – egzamin podstawowy 82%
Średnie w szkole:
J polski – egzamin podstawowy 68,3%
Matematyka – egzamin podstawowy 52,8%
J angielski – egzamin podstawowy 82,3%
Close Menu