Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową

REGULAMIN KONKURSU

NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

z możliwością wykorzystania jej na choinkę, jako dekorację na oknie lub stole itp.

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Szkoła Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA :

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas IV-VIII naszej szkoły.

 • Każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt.

 • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.

 • Projekty nie mogą zawierać styropianu i plastiku.

 1. CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;

 • uwrażliwienie na aspekt ekologiczny i zadbanie o naturę;

 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

 • powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;

 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

 1. ZADANIE KONKURSOWE:

Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, gałęzie, sznurek, suszone owoce, szyszki, papier, tektura, różnego rodzaju ziarna itp.

 1. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 9 GRUDNIA 2016 r. do wychowawców klas.

 1. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • oryginalność,

 • pomysłowość,

 • estetyka wykonania,

 • zastosowanie elementów ekologicznych.

3. Organizator przewiduje wyróżnienia ,dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 17 grudnia 2016 roku.

    7. Otrzymane prace będą wspaniałą dekoracją w przestrzeni szkolnej oraz klas podczas Wigilii Szkolnej.

Close Menu