Projekt zorganizowany przez Śląskie Kuratorium Oświaty pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981. Pamiętamy!” dał nam sposobność do opowiedzenia trudnej historii naszego kraju, młodzieży która o okolicznościach wprowadzeniu stanu wojennego niewiele wiedziała. Dzięki materiałom z IPN przygotowaliśmy w szkole dwie wystawy pokazujące historię tamtego czasu. Dla klas najstarszych odbył się pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy” z dramatycznymi wspomnieniami kobiet z naszego regionu, które w czasie stanu wojennego zostały internowane. W planach mamy pokaz dla klas 8 oraz lekcje o stanie wojennym dla wszystkich klas naszej szkoły.

Close Menu