Wyniki testów sprawnościowych do SMS NOBILITO

Ogłaszamy wyniki naboru i kody zawodników z pozytywnym wynikiem testów sprawnościowych które odbyły się 6.06.2021r

Osoby o wymienionych poniżej kodach zaliczyły test sprawnościowy i mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie.

  1. Wyniki testów sprawnościowych do LOMS  – Wyniki testów 6.06.2021 LO
  2. Wyniki testów sprawnościowych do SPMS   – Wyniki testów 6.06.2021 SP
Close Menu