Harmonogram rekrutacji w kilku krokach!

Harmonogram rekrutacji do SPMS w kilku krokach!

  • 20 czerwca 2021r. do godziny 12:00 podanie wyników testów sprawnościowych (zgodnie z przydzielonymi numerami podczas prób sprawnościowych).

 

  • od 25 czerwca do 02 lipca 2021 r. Uzupełnienie wniosku przyjęcia do szkoły podstawowej o świadectwo promocyjne oraz orzeczenie lekarskie, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

 

  • 6 lipca 2021 r. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy numerów kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

  • do 30 lipca 2021 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci poniższych dokumentów:

1) oryginał świadectwa promocyjnego;

2) karta zdrowia ucznia;

3) 2 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia na odwrocie).

 

Harmonogram rekrutacji do LOMS w kilku krokach!

 

  • 20 czerwca 2021r. do godziny 12:00 podanie wyników testów sprawnościowych (zgodnie z przydzielonymi numerami podczas prób sprawnościowych).

 

  • od 25 czerwca do 15 lipca 2021r., do godziny 15.00 uzupełnienie wniosku przyjęcia do liceum o oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

 

  • 15 lipca 2021r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

  • 16 lipca 2021r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (zgodnie z przydzielonymi numerami podczas prób sprawnościowych).

 

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2021 r.

Close Menu