Powołania do Reprezentacji Śl. ZPN U12. na konsultację w formie gier wewnętrznych

Śląski Związek Piłki Nożnej przedstawił listę zawodników rocznika 2009 U12 powołanych na konsultację w formie gier wewnętrznych w dniu 13.05.2021 (czwartek) w Bieruniu Starym w godz. 15.00-18.00 z podziałem na dwie grupy. W grupie 2. znaleźli się nasi trzej uczniowie;

  • Igor Siuda
  • Tymon Radomski
  • Hubert Musiał

Związku z epidemią powołani zawodnicy muszą stosować się do poniższych zaleceń sanitarnych:

  1. Udział w meczu jest DOBROWOLNY i możliwy tylko w przypadku posiadania wypełnionego i podpisanego przez opiekuna prawnego OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO (w załączniku poniżej).
  2. Każdy z powołanych zawodników winien być wyposażony w maseczkę ochronną, która może być zdjęta po przybyciu do szatni. W momencie opuszczenia szatni po zakończeniu konsultacji każdy z zawodników winien ponownie ubrać maseczkę.
  3. Uczestniczący w meczu zawodnicy powinni posiadać własny napój bądź bidon, który zostanie napełniony i ma służyć tylko właścicielowi.
  4. W przypadku pojawienia się podejrzenia o wystąpienie u zawodnika objawów chorobowych powinien on natychmiast zgłosić ten fakt trenerowi.

Zawodnicy zabierają ze sobą wypisane OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO oraz cały sprzęt piłkarski tzn. ubranie odpowiednie do pogody, buty na naturalną trawę, ochraniacze, ważny dokument tożsamości(legitymację szkolną, dowód, paszport) oraz aktualne badania lekarskie.

W razie jakichkolwiek pytań lub braku możliwości przybycia prosimy o poinformowanie Trenerów Reprezentacji Śląskiego Związku Piłki Nożnej:

  1. Wojciech Tomasiewicz:  +48509795521  tomasiewicz@gmail.com
  2. Sławomir Sołtysik:        +48660664360  soltysik@gmail.com
Close Menu