Konkurs „SŁYNNE BUDOWLE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH”

Pani Ewelina, zaprasza do udziału w konkursie pt. „SŁYNNE BUDOWLE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH”

§ 1 Cele konkursu

1) Poznawanie architektury krajów anglojęzycznych

2) Motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy

3) Doskonalenie umiejętności plastycznych

4) Doskonalenie umiejętności poprawnego opisywania miejsc, obiektów w języku j. angielskim

5) Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie i ich selekcji

6) Propagowanie wykorzystania materiałów ekologicznych do prac twórczych

7) Rozwijanie kreatywności

§ 2 Organizator

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie.

§ 3 Przebieg konkursu i kategoria wiekowa

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nobilito
Konkurs trwa od 11 stycznia do 26 lutego 2021r

§ 4 Kryteria oceniania
1.Prace należy wykonać z materiałów ekologicznych (wtórnych)
2.Praca musi być przestrzenna, wielkość dowolna.
3.Praca ma przedstawiać budowlę, która kojarzy się z krajami, w których mówi się w języku angielskim:
Wielka Brytania, Irlandia, USA, Kanada, Australia
4.Do pracy należy dołączyć krótki opis wykonanej budowli w języku angielskim (max 1 str. A4) a także podpisać pracę – imię nazwisko oraz klasa.
5.Komisja będzie oceniać pomysłowość i estetykę wykonania.

§ 5 Terminarz

Prace należy dostarczyć osobiście (lub za pośrednictwem rodzica) do sekretariatu szkoły do dnia 26.02.2021r.
Ogłoszenie wyników do 8 marca 2021r.

§ 6 Postanowienia końcowe

Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Poprzez fakt przystąpienia do niego, rodzice wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu. Ponadto wyrażają zgodę na upublicznienie wizerunku dziecka i wyników konkursu. Prace przechodzą na własność organizatora. Wystawa prac odbędzie się w pracowni języka angielskiego – sali nr 15.

Close Menu