„Literatura jest zwierciadłem” – konkurs fotograficzno-czytelniczy

Szkoła Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie

zaprasza uczniów do udziału w konkursie fotograficzno – czytelniczym na fotografię w ramach;

I Wewnątrzszkolnego Konkursu Fotograficzno-Czytelniczego

„Literatura jest zwierciadłem”

na fotografię, która mogłaby zostać ilustracją tekstu literackiego

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów SP i LO SMS NOBILITO
1. Uczeń może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę – zdjęcie.
2. Fotografię należy przesłać na adres g12malasiewicz@gmail.com, do 15.11.2020r.

Regulamin konkursu

Close Menu