Zebranie z rodzicami 10.09.2020r.

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że zebrania z rodzicami  w SMS „NOBILITO” odbędą się;

10 września 2020r. o godzinie 16:30 i 17:30

wg. poniższego harmonogramu:

SZKOŁA PODSTAWOWA, godz. 16.30 KLASY:

KLASA IVA wych. p. Anna Rosińska sala 17
KLASA VA wych. p. Halina Kowalczyk sala 16
KLASA VIB wych. p. Ewelina Pusty sala 15
KLASA VII A wych. p. Agnieszka Gorzelak sala 12
KLASA VIIB wych. p. Olga Kluba sala 14
KLASA VIIIA wych. p. Anna Gawrońska sala 18

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE, godz. 17:30
KLASA IA wych. p. Edyta Rozmarynowska sala 16
KLASA IIA wych. p. Agnieszka Stempniak sala 11
KLASA IIB wych . p. Jacek Sławuta sala 10

 

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne spotkania będą przebiegały z zachowaniem rygorów sanitarnych

  • zapraszamy tylko jedną osobę będącą prawnym opiekunem dziecka
  • obecność innych osób, w tym dzieci,  podczas zebrania jest wykluczona
  • na terenie szkoły Rodziców obowiązują maseczki (przyłbice) osłaniające usta i nos oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku
  • prosimy o przyniesienie własnego długopisu i notatnika
Close Menu