Powołania do Reprezentacji Śl. ZPN U12 na konsultację selekcyjną

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach przedstawił listę zawodników rocznika 2009 U12 powołanych na konsultację selekcyjną w dniu 08.09.2020 (wtorek) w Imielinie w godz. 16.30-18.00.

Zbiórka: 15:30

Miejsce: ul. Generała Józefa Hallera 37 a, Imielin.

Wśród powołanych zawodników znaleźli się nasi dwaj uczniowie;

  1. Igor Siuda, klasa VIb
  2. Tymon Radomski, klasa VIb

GRATULUJEMY!

Konsultacja odbędzie się zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

W związku z epidemią powołani zawodnicy muszą stosować się do poniższych zaleceń sanitarnych:

Udział w konsultacji jest DOBROWOLNY i możliwy tylko w przypadku posiadania wypełnionego i podpisanego przez opiekuna prawnego OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO.
Każdy z powołanych zawodników winien być wyposażony w maseczkę ochronną, która może być zdjęta po przybyciu do szatni. W momencie opuszczenia szatni po zakończeniu konsultacji każdy z zawodników winien ponownie ubrać maseczkę. Uczestniczący w konsultacji zawodnicy winni posiadać własny napój bądź bidon, który zostanie napełniony i ma służyć tylko właścicielowi. Zawodnicy nie będą mogli skorzystać z prysznica po zakończeniu konsultacji. Organizatorzy konsultacji są odpowiedzialni za przeprowadzenie zabiegów sanitarnych przedmiotów, będących w użyciu w trakcie przeprowadzonych zajęć. W przypadku pojawienia się podejrzenia o wystąpienie u zawodnika objawów chorobowych powinien on natychmiast zgłosić ten fakt trenerowi.
Organizatorzy konsultacji powinni odizolować zawodnika, podejrzanego o stan chorobowy.

Zawodnik zabiera ze sobą wypisane OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO oraz cały sprzęt piłkarski tzn. ubranie odpowiednie do pogody, buty na naturalną, sztuczną trawę, ochraniacze, ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód, paszport) oraz posiadać aktualne badania lekarskie.

Powołania U12

Oświadczenie

Close Menu