Bezpieczny powrót do szkoły – spot informacyjny

Poniżej przedtawiamy spot informacyjny związany z bezpiecznym powrotem uczniów do szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym, przygotowało szczegółowe wytyczne sanitarne dla szkół i placówek. Zostały w nich określone  zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Na stronie internetowej MEN została udostępniona także specjalna zakładka „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej”. W zakładce, poza wytycznymi MEN, MZ i GIS, znalazł się m.in. zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2.

Close Menu