Zdalne nauczanie w SMS Nobilito

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie przed nami trudne wyzwanie. Sytuacja, w której funkcjonujemy stawia nam nowe wymagania, problemy i trudności. Prosimy o współpracę, wsparcie i wzajemne zrozumienie. Nie wszystkie kwestie są proste do zorganizowania i przeprowadzenia. Wiele działań będzie wymagało dopracowania. Jako Nauczyciele podejmiemy starania, aby proponować uczniom jak najlepszą ofertę zdalnego kształcenia. Mamy jednak pełną świadomość, że działania te nie przyniosą efektów bez zaangażowania i codziennej dyscypliny pracy Uczniów oraz wsparcia Państwa jako ich Rodziców.

Apelujemy do Uczniów, aby poświęcili odpowiednią ilość czasu na pracę. Ten czas to nie ferie i wypoczynek, ale normalna nauka, choć w innych warunkach. Moi Drodzy nie obarczajcie Rodziców obowiązkiem pomagania Wam w lekcjach.

Jeśli pojawią się problemy, których nie możecie rozwiązać kontaktujcie się z Waszymi Nauczycielami. Będą oni czekać na wasze zapytania, które można kierować za pomocą platformy classroom i zsynchronizowanej z nią poczty e-mail. Wykażcie się pełną odpowiedzialnością i odnajdźcie w tym sposobie nauki właściwą wartość. Pamiętajcie także o tym, że należy stosować bardzo poważnie zasady bezpieczeństwa w unikaniu kontaktów i codziennej higienie.

W związku z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi realizacji zadań szkoły w postaci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19), informuję co następuje:

1) Obowiązkiem Ucznia jest regularne i samodzielne wykonywanie zleconych przez Nauczycieli elementów lekcji i czynności oraz przesyłanie wykonanych prac na pocztę Nauczyciela lub w inny sposób wskazany przez Nauczyciela, w terminie do dnia kolejnego od zlecenia pracy (chyba,że Nauczyciel wskaże inny termin).

2) Jeżeli Uczeń nie będzie w danym dniu mógł uczestniczyć w realizacji zajęć (wyjazd, choroba lub inne istotne powody), Rodzic proszony jest o przekazanie takiej wiadomości Wychowawcy klasy. Brak informacji i aktywności ucznia spowoduje konieczność podjęcia przez Nauczycieli i Wychowawcę działań wyjaśniających powody braku pracy Ucznia.

3) Praca Uczniów będzie monitorowana i będzie podlegała ocenianiu za pomocą dostępnych narzędzi przygotowanych i stosowanych przez Nauczycieli (prace pisemne, testy, aktywność, i in).

Szanowni Rodzice, zwracamy się do Państwa z prośbą o motywowanie swoich dzieci do poważnego potraktowania ich obowiązków. Liczymy także na współpracę i wsparcie Nauczycieli w ich działaniach. Dla nas to też sprawdzian podołania nowym wyzwaniom. Mamy wielką nadzieję, że ten trudny okres szybko przeminie i unikniemy wszyscy problemów zdrowotnych. Czego serdecznie Państwu, Uczniom i Pracownikom szkoły życzymy.

Dyrekcja SMS „Nobilito”

Close Menu