Informacja dot. zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczo-treningowych

 

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów!

Z uwagi na potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia uczniów SMS Nobilito, spowodowane rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 oraz biorąc pod uwagę stanowisko Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole zostają zawieszone od dnia 12.03.2020 do dnia 25.03.2020.

W dniu 12 i 13 marca w szkole odbywać się będą działania opiekuńcze. Transport szkolny zostaje zawieszony od dnia 12 marca do odwołania.
W tym czasie nie będą prowadzone żadne zajęcia sportowe w klubie Skra Częstochowa. Po rozmowach z trenerami zespołów, młodzi zawodnicy dostaną od swoich trenerów indywidualne rozpiski treningów do realizacji w domu.

To czas kwarantanny. To nie jest czas ferii. To czas, który uczniowie spędzają w domu i prowadzą samokształcenie pod kierunkiem nauczycieli. Uczniowie zobowiązani do codziennego sprawdzania wiadomości w dzienniku elektronicznym lub innym komunikatorze ustalonym z nauczycielem i wykonywania poleceń zawartych w komunikacie.

Czas trwania zawieszenia może ulec zmianie w związku z poprawą lub pogorszeniem się sytuacji związanej z epidemią.
Zawieszenie lekcji na 2 tygodnie nie spowoduje zmiany w kalendarzu roku szkolnego.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej okresu tego nie należy traktować jako dni całkowicie wolnych. Uczniowie proszeni są o utrwalanie wiadomości i samokształcenie. Nauczyciele będą proszeni o przygotowywanie i rozesłanie materiałów do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Zalecenia wskazują także na konieczność unikania zbiorowisk i pozostawania uczniów w domach.

Poniżej zamieszczam apel Ministra Edukacji Narodowej:

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/zajecia-w-placowkach-oswiatowych-odwolane/

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Close Menu