SMS Nobilito Złotym Partnerem jubileuszu 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Nobilito” w Częstochowie Złotym Partnerem jubileuszu 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach.

Śląski Związek Piłki Nożnej – to organ terenowy Polskiego Związku Piłki Nożnej założony w 1920 roku w Bytomiu z siedzibą w Katowicach; jeden z 16 Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w Polsce zarządzający rozgrywkami piłkarskimi w województwie śląskim.  Za początek działalność uznajemy datę 20 marca 1920 gdzie w Bytomiu powstaje Górnośląski Związek Towarzystw Sportowych będący organizatorem rozgrywek piłkarskich i protoplastą OZPN – a pierwszym Prezesem wybrano inż. Edmunda Grabianowskiego.  12 grudnia 1920 rozpoczęły się pierwsze oficjalne rozgrywki o mistrzostwo klasy „A”, czyli o mistrzostwo Górnego Śląska. Pierwszym mistrzem wschodniego (polskiego) (Górnego) Śląska w roku 1922 został Ruch Wielkie Hajduki (Chorzów), który to też awansował do finałów Mistrzostw Polski. Więcej informacji o historii Śląskiego Związku Piłki Nożnej na stronie; www.slzpn.katowice.pl

Status Złotego Partnera to dowód na zachowanie najwyższych standardów jakości naszej pracy i miano partnera godnego zaufania. SMS Nobilito, realizując swoją wizję sportu na najwyższym poziomie oraz mając na uwadze 100-letnią tradycję piłkarską, dokłada wszelkich starań oraz gwarantuje w każdym tygodniu 16 godzin szkolenia pod okiem fachowców, z czego 8 godzin to trening specjalistyczny. Poprzez cykliczne przyznawane stypendia dla najbardziej potrzebujących wyrównujemy szanse i gwarantujemy dostęp do sportu każdemu zainteresowanemu.

Close Menu