Współpraca z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

Od 1 września 2019r Szkoła Mistrzostwa Sportowego NOBILITO współpracuje z 

ZESPOŁEM PORADNII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2

  1. Kosmowskiej 5 tel. 343622424

 

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej przekazujemy Państwu informacje na temat możliwości skorzystania z następującej oferty skierowanej do rodziców. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym panią Katarzyna Pulcer lub bezpośrednio z pracownikiem poradni.

 

OFERTA DLA RODZICÓW

(SZKOLENIA ORGANIZOWANE NA TERENIE PORADNI)

ZAPISY WG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ POD WYŻEJ WYMIENIONYM TELEFONEM

 

 

L.P.

 

TEMATYKA  ZAJĘĆ: RODZAJ ZAJĘĆ

(wykład, warsztat, konsultacje)

Grupa odbiorców Liczebność grupy Czas trwania zajęć TERMIN REALIZACJI Realizatorzy
1 Najczęstsze błędy wychowawcze i ich konsekwencje. prelekcja rodzice dzieci przedszkolnych

szkoła podstawowa

klasy I-III

Do 30 osób 1h 28.11.2019r. g.17.00 oraz

26.03.2020r. g.17.00

S.Tłustochowicz

M.Sztencel

2 Rodzice, a nastolatki – o trudnych relacjach w trudnym czasie. prelekcja rodzice uczniów szkół podstawowych kl. V – VIII Do 30 osób 1h 13.02.2020r. g.17.00 oraz 23.04.2020r. g.17.00 S.Tłustochowicz

M.Sztencel

3  

Zaburzenia odżywiania

prelekcja rodzice uczniów szkół podstawowych kl. VI – VIII, szkół średnich Do 30 osób 1h 04.02.2020

g.16,30 oraz 24.03.2020

E.Juszczyk
4 Gotowość szkolna  

prelekcja

 

rodzice dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne Do 30 osób 1h 19.03.2020

g. 17.00 oraz

16.04.2020

g.17.00

M.Adler

 

Close Menu