Nr konta bankowego SMS Nobilito

Czesne należne Szkole należy wpłacać wyłącznie na konto bankowe Szkoły
Mistrzostwa Sportowego „ NOBILITO” w Częstochowie:
97 8454 0001 2007 0065 0625 0001

Close Menu