Uwaga! Zmiana lokalizacji Szkoły

Szanowni Rodzice,

Ideą Szkoła Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” jest połączenie profesjonalnych treningów sportowych z wysokiej jakości nauczaniem szkolnym. Dbając o stronę edukacyjną zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, której umożliwiamy ciągłe doskonalenie się.

Dostosowujemy pomieszczenia szkolne do wysokich standardów. W nadchodzącym roku szkolnym kolejne trzy klasy zostaną unowocześnione i uczniowie będą mogli korzystać z monitorów multimedialnych.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego od roku szkolnego 2019/2020 będzie prowadzić klasy piłki nożnej i siatkowej na poziomie liceum ogólnokształcącego. W związku z tym potrzebujemy większej ilości sal lekcyjnych, kuchni i stołówki, które są niezbędne do funkcjonowania placówki.

W związku z tym w roku szkolnym 2019/2020 placówka szkoły będzie przeniesiona do budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Okólnej 31/39, w którym będziemy dysponować większą ilością sal, stołówką wraz z kuchnią, salą gimnastyczną i przyszkolnym boiskiem.

Poniżej prezentujemy lokalizację nowego położenia szkoły.

Close Menu