Lista osób przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” w Częstochowie na rok szkolny 2019/2020

Lista osób przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” w Częstochowie na rok szkolny 2019/2020

 (Bardzo prosimy o pilne potwierdzenie akcesu uczęszczania do szkoły)

4-letnie liceum ogólnokształcące – klasa I A

L.p. IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA
1 LO/S A1
2 LO A7
3 LO/S A5
4 LO/S A7
5 LO A17
6 LO A10
7 LO/S A3
8 LO/S A2
9 LO/S A4
10 LO A6
11 LO/S A6
12 LO A18

 

3-letnie liceum ogólnokształcące – klasa I B

L.p. IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA
1 LO/S B12
2 LO B10
3 LO/S B14
4 LO B7
5 LO B14
6 LO/S B10
7 LO B2
8 LO/S B8
9 LO B5
10 LO/S B16
11 LO/S B7
12 LO/S B9
13 LO/S B4
14 LO B9
15 LO B4
16 LO/S B3
17 LO/S B15
18 LO/S B1
19 LO/S B6
20 LO B12

 

Close Menu