Lista osób przyjętych do I klasy LOMS
Lista uczniów przyjętych do I klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Częstochowie
wywieszona jest na drzwiach wewnętrznych Szkoły przy ul. Pułaskiego 4/6 w Częstochowie.
Close Menu