Bezpieczny powrót do szkoły – spot informacyjny

Poniżej przedtawiamy spot informacyjny związany z bezpiecznym powrotem uczniów do szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym, przygotowało szczegółowe wytyczne sanitarne dla szkół i placówek. Zostały w nich określone  zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia … Czytaj dalej Bezpieczny powrót do szkoły – spot informacyjny