Zebrania z rodzicami

PIERWSZY SEMESTR 04.09.2018 – 27.01.2019r.

 • wywiadówka                                                                               13 września  2018r
 • konsultacje dotyczące osiągnięć dydaktycznychucznia
  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów                 według potrzeb
 • informacje na temat przewidywanych ocen
  ( w tym ocen niedostatecznych)                                            13 grudnia 2018r
 • wywiadówka                                                                               24 stycznia 2019 r.

DRUGI SEMESTR 28.01.2019 – 19.06.2019r.

 • konsultacje dotyczące osiągnięć dydaktycznychucznia
  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów                    według potrzeb
 • informacje na temat przewidywanych ocen
  ( w tym ocen niedostatecznych)                                           16 maja 2019 r

Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców                                     według potrzeb

Rada rodziców

Telefon kontaktowy:

606-875-382

e-mail:  radarodzicowsms@wp.pl

 

Close Menu