Zebrania z rodzicami

PIERWSZY SEMESTR (02.IX.2019 r. – 31.I.2020 r.)

 • wywiadówka                                                                               19 września  2019 r.
 • konsultacje dotyczące osiągnięć dydaktycznych ucznia
  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów                 według potrzeb
 • informacje na temat przewidywanych ocen
  ( w tym ocen niedostatecznych)                                            12 grudnia 2019 r.
 • wywiadówka                                                                               30 stycznia 2020 r.

DRUGI SEMESTR (03.II.2020 r. – 26.VI.2020 r.)

 • konsultacje dotyczące osiągnięć dydaktycznych ucznia
  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów                    według potrzeb
 • informacje na temat przewidywanych ocen
  ( w tym ocen niedostatecznych)                                           21 maja 2020 r.

Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców                                     według potrzeb

Rada rodziców

Telefon kontaktowy:

606-875-382

e-mail:  radarodzicowsms@wp.pl

 

Close Menu