Nobilito

Historia powstania

 

Pomysł stał się marzenieniem, a marzenie należy zrealizować.....

 

       Pomysł organizacji w Częstochowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego powstał w KS ,,SKRA”. Zarówno Zarząd Klubu jak i trenerzy długo dyskutowali, rozważali, odbyli wiele spotkań i rozmów wszystko po to, aby podjąć decyzję i zrealzować powstały pomysł.

Połączymy pasję sportową z edukacją i zorganizujemy elitarną Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że to bardzo trudne przedsięwzięcie. Jednak decyzja zapadła. Mamy pomysł, który stał się marzeniem, a marzenia są po to aby je realizować.

Nazwę szkoły ,,NOBILITO” (nobilito z języka łacińskiego podniesienie znaczenia kogoś lub czegoś, postawienie wyżej w jakiejś hierarchii; daw. nadanie szlachectwa, uszlachetnienie) zaproponował prezes KS SKRA Pan Artur Szymczyk. Spodobała się ona wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia – zobowiązała do dalszej pracy.

Po długich i żmudnych poszukiwaniach znaleziono w budynku Akademii Polonijnej przyul. Pułaskiego 4/6 w Częstochowie pomieszczenia, które według Zarządu Klubu Sportowego ,,Skra” po adaptacji spełnią funkcję szkoły.

W lipcu 2017r. rozpoczęto prace adaptacyjne i remontowe.
Niewielu wierzyło, że od września w tym miejscu rozpocznie się wielka przygoda  dydaktyczno - wychowawczo – sportowa.

Problemy się mnożyły, ale zapał, optymizm i zaangażowanie wielu osób, a przede  wszystkim P. Prezesa Artura Szymczyka motywowały do heroicznej pracy i dawały wiarę, że marzenie to zostanie zrealizowane.

Nadszedł wrzesień niedowiarki ze zdumieniem przecierały oczy. A oto dlaczego …
1 września 2017r. otrzymujemy Decyzję Prezydenta Miasta Częstochowy, że w Częstochowie powstaje SMS ,,NOBILITO” z siedzibą przy ul. Pułaskiego 4/6 prowadzona przez KS SKRA.Szkoła otrzymuje uprawnienia szkoły publicznej.
W dniu 4 września 2017r. ma miejsce inauguracja roku szkolnego 2017/2018.

W pięknej wyremontowanej sali gimnastycznej spotykają się uczniowie, ich rodzice i kadra pedagogiczna. Stanowisko dyrektora objęła pani Elżbieta Paciepnik – dyrektor z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Dyrektorem sportowym został pan Tomasz Musiał – trener, koordynator, selekcjoner i wielki pasjonat piłki nożnej.Było uroczyste przecięcie wstęgi, gratulacje i podziękowania.

Prezes Artur Szymczyk podziękował za zaufanie jakim rodzice obdarzyli KS SKRA. W-ce Prezes Piotr Wierzbicki w swoim wystąpieniu z sentymentem podkreślił, że właśnie tutaj kiedyś funkcjonował KS SKRA i historia się powtarza.

Uczniowie otrzymali do dyspozycji dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz kadrę nauczycieli pełnych pasji i zapału, która naucza i wychowuje poprzez sport.

I tak oto: pomysł stał się marzeniem, a marzenie zostało zrealizowane.

W Częstochowie mamy Szkołę Mistrzostwa Sportowego ,,NOBILITO”, która skupia się na tym, co najważniejsze, czyli na dobrej edukacji ucznia i najlepszym wykorzystaniu jego sportowego potencjału.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019