Nobilito

Wyniki naboru i kody osób z pozytywnym wynikiem testów

 

 

Wyniki naboru i kody zawodników z pozytywnym wynikiem testów sprawnościowych które odbyły się 8.04.2019r

 

Osoby o wymienionych poniżej kodach zaliczyły test sprawnościowy  i mogą ubiegać się o przyjęcie do

Liceum Ogólnokształcącego

Szkoły Mistrzostwa Sportowego NOBILITO

w Częstochowie.

 

LO A02                 LO B01                 

LO A04                 LO B02                         

LO A06                 LO B04                 

LO A07                 LO B05                 

LO A10                 LO B07

LO A12                 LO B08                 

LO A14                 LO B09                 

LO A16                 LO B10                 

LO A17                 LO B11                 

LO A18                 LO B12

                               LO B13

                               LO B14

                       

 

Wyniki naboru i kody zawodników z pozytywnym wynikiem testów sprawnościowych które odbyły się 7.04.2019r

 

Osoby o wymienionych poniżej kodach zaliczyły test sprawnościowy  i mogą ubiegać się o przyjęcie do

Szkoły Mistrzostwa Sportowego NOBILITO

w Częstochowie.

 

SP A01                  SP B01                   SP C02

SP A02                  SP B03                   SP C03  

SP A04                  SP B04                   SP C04

SP A05                  SP B07                   SP C06

SP A06                  SP B08                   SP C07

SP A08                  SP B10                   SP C08

SP A09                  SP B11                  

SP A10                  SP B12                  

SP A11                  SP B15                  

                               SP B16

                               SP B20

                       

 

© 2019