Nobilito

Wyniki naboru i kody osób z pozytywnym wynikiem testów

Testy sportowe w dniu 24.01.2018

Osoby z kodami zamieszczonymi poniżej, uzyskały 65% i więcej punktów z testów sprawnościowych.

1. A1

2. A2

3. A3

4. A4

5. A6

6. A7

7. A8

8. A9

Prosimy o kontakt rodziców ww zawodników w celu potwierdzenia przyjścia do SMS Nobilito od II semestru

Sekretariat 

tel. 602 539 902

 

 

 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nobilito w Częstochowie

zaprasza na testy sprawnościowe

 

Piłka nożna chłopców

rocznik 2004,2005, 2006,2007, 2008- klasy od IV do VII

Termin

Obiekt

24.01.2018 środa

godz. 16.00 rejestracja zawodników

godz. 16.30-18.00 testy sprawnościowe


Boisko Skry Częstochowa,
ul. Loretańska 20

 

Na testy sprawnościowe obowiązują zapisy pod numerem telefonu 602 539 902 lub drogą elektroniczną(zgoda na testy) na adres: sekretariat@sms-nobilito.pl do 23.01.2018 r.

 Każdy kandydat/uczestnik testów sprawnościowych musi posiadać obowiązkowo obuwie piłkarskie i strój sportowy odpowiedni do warunków panujących na boisku.

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO KLAS IV, V, VI, VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ – PIŁKA NOŻNA:

 Maksymalnie liczba punktów do zdobycia: 20

1) Szybkość 5m/30m; zakres oceny punktowej 1-5.

2) Prowadzenie piłki; zakres oceny punktowej 1-5.

3) Podanie piki; zakres oceny punktowej 1-5.

4) Gra 4v4 (10 min); zakres oceny punktowej 1-5.

© 2018