Nobilito

Wyniki naboru i kody osób z pozytywnym wynikiem testów

 

 

Wyniki naboru i kody zawodników z pozytywnym wynikiem testów sprawnościowych które odbyły się 17.06.2018r

Osoby o wymienionych poniżej kodach dostały się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego NOBILITO Częstochowa.

A05                B01                C02

A06                B02                C03

A09                B03                C05

A10                B04                C06

A11                B06                C08

A12                 B08                C09

A13                B09                 C10

                        B10                C11

                        B11                 C12

                        B12

                        B13

                        B14

                        B15

                        B17

                        B18

                        B20

                        B21

                        B22

                        B23

 

 

© 2018