Nobilito

Zebrania i konsultacje

 

PIERWSZY SEMESTR 04.09.2018 - 27.01.2019r.

 

DRUGI SEMESTR 28.01.2019 - 19.06.2019r.

                                                                             

 

Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców                                     według potrzeb

 

Telefon kontaktowy:

606875382

e-mail:  radarodzicowsms@wp.pl

 

W skład Rady Rodziców wchodzą:

Katarzyna Bigosińska

Maja Kukuł

Adam Rajca

Agnieszka Popławska

Monika Weżgowiec

Bartosz Mroczka

© 2019