Nobilito

Kalendarz

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018

Zimowa przerwa świąteczna

22 grudnia 2018 - 1 stycznia 2019

Ferie zimowe

11-24 lutego 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia 2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019

Ferie letnie

20 czerwca - 31 sierpnia 2019

Dni wolne od zajęć 
dydatkryczno-wychowawczych

2 listopada 2018, 29-30 kwietnia 2019, 2 maja 2019

Terminy egzaminów: 
- klasyfikacyjnego;
- sprawdzającego;
- poprawkowego

18-21 stycznia 2019

14-17 czerwca 2019

 

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

 

UROCZYSTOŚĆ

NAUCZYCIEL
DATA

Dzień Edukacji Narodowej

  p. Anna Rosińska   15 października 
Święto Niepodległości

  p. Anna Gawrońska, p. Anna Rosińska   12 listopada
Mikołajki

p. Ewelina Pusty 6 grudnia
Jasełka

p. Wojciech Mulica 21 grudnia
  Podsumowanie I semestru 
- osiągnięcia naukowe i sportowe  

  p. Agnieszka Gorzelak   25 stycznia
Dzień Samorządności

  p. Ewelina Pusty   21 marca
Drzwi Otwarte

  wszyscy nauczyciele   21 marca
  Narodowe Święto Konstytucji 3 maja  

  p. Halina Kowalczyk   9 maja
Dzień Dziecka / Dzień Sportu

   p. Wojciech Ślęzański   3 czerwca
 Zakończenie Roku Szkolnego

  p. Olga Kluba  19 czerwca

 

 

© 2019