Nobilito

Kalendarz

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 

TERMINY EGZAMINÓW: klasyfikacyjnego, sprawdzającego, poprawkowego  - 18- 21 stycznia 2019
                                                                                                               14-17 czerwca 2019

 

 

 

Kalendarz uroczystości

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

15 październiak  - p. Anna Rosińska

 

12 listopada - p. Anna Gawrońska, p.Anna Rosińska

 

6 grudnia - p. Ewelina Pusty

21 grudnia - p. Wojciech Mulica,

podsumowanie pierwszego semestru - osiągnięcia sportowe i naukowe

Podsumowanie pierwszego semestru- osiągnięcia naukowe i sportowe

25 stycznia - p. Agnieszka Gorzelak

 

DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

21 marca - p. Ewelina Pusty

21 marca - wszyscy nauczyciele

9 maja - p. Halina Kowalczyk

 

3 czerwca - p. Wojciech Ślęzański

 

 

19 czerwca - p. Olga Kluba

 

© 2018