Nobilito

Kalendarz

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 

TERMINY EGZAMINÓW: klasyfikacyjnego, sprawdzającego, poprawkowego  - 19- 22 stycznia 2018
                                                                                                               15-18 czerwca 2018

 

 

 

Kalendarz uroczystości

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

13 październiak  - p. Olga Kluba

 

11 listopada - p. Anna Gawrońska

 

6 grudnia - p. Ewelina Pusty

22 grudnia - p. Wojciech Mulica, p. Maria Walencka

podsumowanie pierwszego semestru - osiągnięcia sportowe i naukowe

Podsumowanie pierwszego semestru- osiągnięcia naukowe i sportowe

25 stycznia - p. Angelina Maszczyk

 

DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

21 marca - p. Agnieszka Gorzelak , p. Ewelina Pusty

21 marca - wszyscy nauczyciele

7 maja - p. Halina Kowalczyk

 

1 czerwca - Rada Rodziców

 

 

22 czerwca - p. Anna Rosińska

 

© 2018