Nobilito

NUMER KONTA BANKOWEGO

NUMER KONTA BANKOWEGO

Wpisowe, czesne i inne opłaty należne Szkole należy wpłacać wyłącznie
na konto bankowe SMS NOBILITO w Częstochowie:


85 2490 0005 0000 4600 8357 9140

 

Za wyjątkiem wpłat za obiady, które uiszczamy w sekretariacie szkoły.

 

© 2018