Nobilito

Wyniki naboru i kody zawodników

Wyniki naboru i kody zawodników

Wyniki naboru i kody zawodników z pozytywnym wynikiem testów sprawnościowych które odbyły się 17.06.2018r

Osoby o wymienionych poniżej kodach dostały się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego NOBILITO Częstochowa.

A05 B01 C02

A06 B02 C03

A09 B03 C05

A10 B04 C06

A11 B06 C08

A12 B08 C09

A13 B09 C10

         B10 C11

         B11 C12

         B12

         B13

        B14

        B15

        B17

        B18

        B20

        B21

        B22

        B23

 

© 2018