Nobilito

Na lekcjach języka polskiego w klasie IVa

Na lekcjach języka polskiego w klasie IVa

Na lekcjach języka polskiego w klasie IVa:

 

 

 

- uczymy się Polski – naszej ojczyzny.

 

 

© 2018