Egzamin ósmoklasisty 2021

Tegoroczne egzaminy ósmoklasisty odbędą się później niż zwykle.

Egzamin ósmoklasisty 2021 po raz pierwszy odbędzie się w innym terminie niż dotychczas. Wszystko ze względu na pandemię koronawirusa oraz prawie roczną naukę zdalną. Przesunięta data ma pomóc uczniom w lepszym przygotowaniu się do egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej. Kiedy dokładnie odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2021? Z których przedmiotów zakres tematów zostanie ograniczony? Przedstawiamy szczegółowy harmonogram.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Kto musi zdawać?

Do egzaminu ósmoklasisty powinien podejść każdy uczeń kończący ósmą klasę szkoły podstawowej. Test ma za zadanie sprawdzić stopień opanowania wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania. Ma on formę pisemną i obejmuje egzaminy z języka polskiego, obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego lub ukraińskiego, jeśli są nauczane w ramach zajęć obowiązkowych) oraz matematyki.

Ograniczony zakres materiału na egzaminie ósmoklasisty 2021

Z powodu długiej nauki zdalnej postanowiono ograniczyć zakres obowiązującego materiału do egzaminu ósmoklasisty. Tak więc:j

  • język polski – wykreślenie „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza z listy lektur obowiązkowych

  • matematyka – ograniczenie wymagań dot. działań na pierwiastkach oraz stereometrii

  • język angielski – wykreślenie czasu past perfect oraz mowy zależnej z listy środków gramatycznych

Co trzeba zabrać na egzamin ósmoklasisty?

Podczas egzaminu ósmoklasisty można korzystać jedynie z długopisu lub pióra piszącego na czarno oraz linijki. Zabronione jest używanie telefonów, słowników, kalkulatorów, jak również innych pomocy dydaktycznych. Oprócz tego każdy uczeń powinien mieć przy sobie legitymację szkolną i maseczkę.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Szczegółowy harmonogram

Dodatkowo pandemia spowodowała przesunięcie egzaminu aż o miesiąc. Odbędzie się on nie w kwietniu, jak to miało miejsce do tej pory, lecz w maju.

Termin dodatkowy: ( dla uczniów , którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym)

  • język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

  • matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

  • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Czas trwania poszczególnych części egzaminu:

 

Lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty 2021

Centralna Komisja Edukacyjna opublikowała listę lektur obowiązkowych, których znajomość podczas egzaminu ósmoklasisty może okazać się niezbędna. 

Close Menu